Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2017r., Pana Stanisława Sójkowskiego, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału deszczowego w rzece Beniaminówce oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych z terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i integracji Społecznej przy ul. Juliusza Słowackiego w Radzyminie (dz. nr ew. 34, 33/1, 33/3, 31/4, 36 obr. 05-05 Radzymin).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 19.05.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.06.2017 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.06.2017 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2017 r., godz. 15.23Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
05.06.2017 r., godz. 15.22Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 729 razy.