Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie nowych oraz przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych przy ul. Serwituckiej i Szymanowskiego w Kobyłce, a także na odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i drenażowych poprzez

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2017 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych oraz przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych przy ul. Serwituckiej i Szymanowskiego w Kobyłce, tj.: wylotów, rowów przydrożnych, kanałów drenażowych, przepustów pod zjazdami, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych, roztopowych i drenażowych poprzez rowy i kanały drenażowe, z nawierzchni utwardzonych przebudowanej ul. Serwituckiej na odcinkach od ul. Zagańczyka do ul. Moniuszki i od ul. Szymanowskiego do ul. Napoleona, w celu wykonania chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 30.05.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 05.06.2017 r., godz. 15.05
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 05.06.2017 r., godz. 15.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2017 r., godz. 15.05Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 903 razy.