Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 634 do rowów przydrożnych, wylotów z drenów odwadniających skarpy nasypów drogowych do rowów przydrożnych, przebu

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2017r., Pana Grzegorza Borowego, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, poprzez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, przekazanym pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dna 19 kwietnia 2017 r., znak: PZ-II.7322.4.14.2017.RT,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 634 do rowów przydrożnych, wylotów z drenów odwadniających skarpy nasypów drogowych do rowów przydrożnych, przebudowę i reprofilację rowów drogowych wzdłuż korony drogi wojewódzkiej nr 634,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z powierzchni odwodnienia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 634 do rzeki Rządzy,
3. wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
w związku z wykonaniem prac dodatkowych związanych z przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz wykonaną przebudową mostu przez rzekę Rządzę w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 (dz. nr ew. 109, 423, 424 obr. Krzywica, gm. Klembów).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.06.2017 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.06.2017 r., godz. 14.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2017 r., godz. 14.17Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 947 razy.