Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVI - 342/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXVI - 342/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 04.05.2017 r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych (numer akt sprawy RPW.1510.2.2017) Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.05.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 16.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 16.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2017 r., godz. 16.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1040 razy.