Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVI - 340/2017

zmieniająca uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
UCHWAŁA NR XXXVI-340/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2017r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227 art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego
na lata 2017-2027 polegających na:
1) wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2030 i zmianie nazwy załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030”
2) zmianie załącznika Nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
3) zmianie załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2.Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.05.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2017 r., godz. 15.38Małgorzata JeznachEdycja strony
29.05.2017 r., godz. 15.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 990 razy.