Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVI - 337/2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021
UCHWAŁA NR XXXVI - 337/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021


Na podstawie art. 12 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na lata 2017–2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Zadania przyjęte do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego będą realizowane pod warunkiem pozyskania zaplanowanych środków zewnętrznych.


§ 3

Wieloletni Program Inwestycyjny podlega corocznej aktualizacji.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVII – 289/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2021
  • Załącznik
    ZESTAWIENIE ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE p.n. „WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2017–2021”.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.05.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2017 r., godz. 14.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3463 razy.