Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 402/11 z dnia 21 czerwca 2011r., znak: WOŚ.6341.13.2011 r., na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenaży rozsączających na terenie dz. nr ew. 311 obr. Pasek oraz 515/1 obr. Dobczyn, gm. Kle

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2017r., Pana Adama Kluja działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 402/11 z dnia 21 czerwca 2011r., znak: WOŚ.6341.13.2011 r., na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenaży rozsączających na terenie dz. nr ew. 311 obr. Pasek oraz 515/1 obr. Dobczyn, gm. Klembów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej – ul. Wiśniowej w m. Pasek, gm. Klembów do ziemi oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (likwidację) urządzeń wodnych, tj. przepustów, rowów przydrożnych oraz wykonanie urządzeń wodnych tj. drenaży rozsączających oraz wylotu kanalizacji deszczowo – drenażowej do istniejącego rowu przydrożnego oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi, ze zlewni drogowej ul. Wiśniowej i Prymasa Tysiąclecia (dz. nr ew. 70 obr. Pasek, gm. Klembów) w miejscowości Pasek w gminie Klembów,
w związku z przebudową ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w m. Pasek w związku z budową ciągu pieszego (chodnika).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.05.2017 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.05.2017 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.05.2017 r., godz. 08.59Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 777 razy.