Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wygaszenie decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 335/09 z dnia 6 maja 2009 r., znak: WOŚ-6225-25/09, oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 16 stycznia 2017 r. (data wpływu: 30 marca 2017 r.) Pana Huberta Michalaka – Prezesa Zarządu HE Marki I Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa), Burmistrza Miasta Marki (Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki), Pana Radosława Sałaja uprawnionego do reprezentowania spółki Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. (ul. Okólna 45A, 05-270 Marki), Pana Jerzego Iwaniuka uprawnionego
do reprezentowania spółki MEGA-PACK Jerzy i Małgorzata Iwaniuk Sp.j. (ul. Instalatorów 7B, 02-237 Warszawa), Pana Jarosława Sojewskiego – pełnomocnik spółki SW Investments Sp. z o.o. (ul. Jana Pawła II 26, 05-250 Słupno k/ Radzymina), Pana Marcina Zięby uprawnionego do reprezentowania spółki FIP Sp. z o.o. (ul. Okólna 45, 05-270 Marki), Pana Andrasa Martona oraz Pani Barbary Wieczorek – pełnomocników spółki Marki Real Estate Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa),

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 335/09 z dnia 6 maja 2009 r., znak: WOŚ-6225-25/09, zmienionej decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 424/16 z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: WOŚ.6341.72.2016 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych powstających na terenie firmy HE MARKI 1 Sp. z o.o. (zakład główny) – dz. ew. nr 73/28 obręb 3-05 w Markach, na terenach przyległych zakładów przy ulicy Okólnej 45 oraz na terenach przyległych ulic gminnych i parkingów, do rzeki Długiej
w km 5+910.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 10.05.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 11.05.2017 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 11.05.2017 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2017 r., godz. 10.25Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 917 razy.