Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu Rbo-28, przepustu drogowego na rowie pod ulicą Zachodnią w Markach oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu Rbo-28, z ulic Wiśniowej i Zachodniej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 09 marca 2017 r. Pana Macieja Urbanka, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotu W2 do rowu Rbo-28, przepustu drogowego na rowie Rbo-28 pod ulicą Zachodnią, na terenie działek nr ew. 55, 56 i 187 obr. 04-04 w Markach oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu Rbo-28 (do ziemi), z terenów jezdni ulic Wiśniowej i Zachodniej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.05.2017 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.05.2017 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2017 r., godz. 10.59Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 896 razy.