Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7, 7a w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 9 marca 2017 r., skorygowany w dniu 24 marca 2017 r., Pani Marioli Jarosz i Pana Jacka Jarosza, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji:
1. na legalizację urządzenia wodnego, w zakresie legalizacji przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego R 21/1 poprzez budowę rurociągu, w miejsce rowu otwartego – teren działki nr ew. 577/5 i 577/16 obr. Lipka, gm. Klembów,
2. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego objętego legalizacją, tj. przebudowę fragmentu rowu melioracyjnego R21/1 w zakresie włączenia poprzez planowaną do wykonania studnię kontrolną o średnicy 1200 mm, rurociągu drenarskiego o średnicy 160 mm (dz. nr ew. 577/5 obr. Lipka, gm. Klembów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 10.05.2017 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 10.05.2017 r., godz. 09.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2017 r., godz. 09.37Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
10.05.2017 r., godz. 09.37Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 932 razy.