Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego usytuowanego na terenie działek nr ew. 90/4 i 91/5, obręb 07 w Kobyłce poprzez ww. wylot do ziemi.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 17 marca 2017 r. Pana Artura Boguszewskiego uprawnionego
do reprezentowania spółki A.R.S. DEVELOPER Boguszewski Sp.j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Wilsona 5,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce A.R.S. DEVELOPER Boguszewski Sp.j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Wilsona 5 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego
– włączenie się kanalizacją do planowanej studni kontrolnej na planowanym do wykonania przepuście drogowym, służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu komunalnego, na działce nr ew. 58, obręb 07 w Kobyłce oraz na szczególne korzystanie
z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego (dróg wewnętrznych, parkingów oraz zjazdów) usytuowanego na terenie działek nr ew. 90/4 i 91/5, obręb 07 w Kobyłce poprzez ww. wylot do ziemi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 08.05.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 09.05.2017 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 09.05.2017 r., godz. 13.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2017 r., godz. 13.12Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 906 razy.