Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (W2) do rowu komunalnego R-24D, drenażu oraz odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodzących z części projektowanej ulicy Strzelców Grodzieńskich w miejscowości Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 24 lutego 2017 r. Pana Pawła Ciechanowicza, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, t.j.:
a) wylotu kanalizacji deszczowej (W2) do rowu komunalnego R-24D (działki nr ew. 72/3, 72/1, obręb 03-03, gmina Radzymin), drenażu o łącznej długości 75,0 m (działki nr ew.: 20/1, 20/2, 22, 30/2, 30/4, 21/1, 21/2, 25/2, 27/1, 27/4, obręb 03-03, gmina Radzymin),
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i drenażowych, pochodzących z części projektowanej ulicy Strzelców Grodzieńskich w miejscowości Radzymin (na odcinku od km 0+083 do km 0+770), poprzez ww. projektowany wylot do rowu komunalnego R-24D.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 14.04.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 09.05.2017 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 09.05.2017 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2017 r., godz. 13.07Elwira BijataEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 13.06Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 912 razy.