Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXV – 336/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wywiązanie się z obowiązków przez Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXXV – 336/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wywiązanie się z obowiązków przez Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z treścią skargi na bezczynność organu - Starosty Wołomińskiego, zawartego w piśmie z dnia 26 marca 2017 roku, dotyczącej nienależytego wywiązywania się z obowiązków Starosty Wołomińskiego w sprawie utrzymania stanu technicznego drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Turów-Ossów-Leśniakowizna, w zakresie leżącym w kompetencji Zarządu Powiatu Wołomińskiego, uznaje się skargę za niezasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.04.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.04.2017 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.04.2017 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2017 r., godz. 11.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1042 razy.