Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu ZPUH „KETIW” s.c. Witold i Dorota Brzuzy,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2017 r., Pana Pawła Wielądka (AZ-EKO Paweł Wielądek, ul. Juliusza Kossaka 5, 05-230 Kobyłka) działającego w imieniu Pana Witolda Brzuzy oraz Pani Doroty Brzuzy, prowadzących działalność w formie spółki pod nazwą: ZPUH „KETIW” s.c. Witold i Dorota Brzuzy (ul. Nadmeńska 7A, 05-230 Kobyłka),

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu ZPUH „KETIW” s.c. Witold i Dorota Brzuzy, zlokalizowanego przy ul. Nadmeńska 7A w Kobyłce (galwanizernia), do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin).


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 27.04.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 27.04.2017 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 27.04.2017 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2017 r., godz. 15.27Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 957 razy.