Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXV Sesja

z 26.04.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXXV - 327/2017
  w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
 • UCHWAŁA NR XXXV - 328/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
 • UCHWAŁA NR XXXV - 329/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
 • UCHWAŁA NR XXXV - 330/2017
  w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXV - 331/2017
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce” realizowane przez Gminę Kobyłka
 • UCHWAŁA NR XXXV - 332/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXV - 333/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXV - 334/2017
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
 • UCHWAŁA NR XXXV - 335/2017
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • UCHWAŁA NR XXXV – 336/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wywiązanie się z obowiązków przez Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.04.2017 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2017 r., godz. 14.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.04.2017 r., godz. 14.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3069 razy.