Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Na wykonanie urządzenia wodnego, na działce nr ew. 28/1 obr. 4-08 w Markach oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dz. nr ew. 88, 89 obr. 4-08, położonych przy ul. Wilczej i Wesołej w Markach do rowu

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 04.04.2017 r. spółki Metropolitan Park Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 bud. 6A, 01-793 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce Metropolitan Park Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 bud. 6A, 01-793 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm do rowu melioracyjno-komunalnego nr R-7-1, zlokalizowanego na działce nr ew. 28/1 obręb 4-08 w Markach,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów projektowanych budynków, projektowanych dróg wewnętrznych i parkingów oraz z powierzchni biologicznie czynnej (działki nr ew. 88, 89 obręb 4-08), położonych przy ul. Wilczej i Wesołej w Markach, do rowu nr R-7-1 za pomocą ww. urządzenia wodnego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 26.04.2017 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 26.04.2017 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.04.2017 r., godz. 10.54Elwira BijataEdycja strony
26.04.2017 r., godz. 10.53Elwira BijataEdycja strony
26.04.2017 r., godz. 10.52Elwira BijataEdycja strony
26.04.2017 r., godz. 10.52Elwira BijataEdycja strony
26.04.2017 r., godz. 10.52Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 979 razy.