Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie mostu drogowego jednoprzęsłowego na Kanale Bródnowskim w km 0+600, w związku z projektowanym wykonaniem przedłużenia ulicy Hemara do ulicy Białołęckiej w Warszawie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 31 stycznia 2017 r. Pana Brunona Tryniszewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Firma Projektowo Budowlana „DROSAN” s.c., B. Tryniszewski, E. Tryniszewska, ul. Chodecka 16/8, 03-350 Warszawa, działającego w imieniu Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy oraz w związku z postanowieniem nr 335/P/NN/17 z dnia 08 lutego 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyznaczającego Starostę Wołomińskiego do załatwienia sprawy
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu drogowego jednoprzęsłowego na Kanale Bródnowskim w km 0+600, o rozpiętości 14 m i szerokości 12 m, w związku z projektowanym wykonaniem przedłużenia gminnych ulic, tj.: ulicy Hemara do ulicy Białołęckiej w Warszawie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 25.04.2017 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.04.2017 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2017 r., godz. 15.07Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 953 razy.