Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu W1 do projektowanego rowu R1-IIC oraz rowu R1-IIIC - zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 74/35 oraz74/36 obr. 04-03 w Markach, 2. szczególne ko

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22 marca 2017 r. Pana Macieja Urbanka, działającego w imieniu w imieniu Burmistrza Miasta Marki skorygowanym w dniu 14 kwietnia 2017 r.,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu W1 do projektowanego rowu R1-IIC oraz rowu R1-IIIC - zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 74/35 oraz74/36 obr. 04-03 w Markach,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem ww. wylotu do projektowanego rowu R1-IIIC z terenu odwodnienia ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Przyleśnej w Markach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.04.2017 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.04.2017 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2017 r., godz. 11.00Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
25.04.2017 r., godz. 11.00Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1181 razy.