Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową ul. Leszczyńskiej w Wołominie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z art. 11d ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2031, ze zm.), na wniosek z dnia 5 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 10 kwietnia 2017 r.) Pana Piotra Szydłowskiego, działającego w imieniu Burmistrza Wołomina,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, t.j.:
a) przebudowę odcinka rowu melioracyjnego (kolektor C) na działce nr ew. 30/5, 181, obręb 36 w Wołominie, poprzez zabudowanie go kanałem z rur betowych o średnicy 1000 mm i długości 22 m,
b) przebudowę odcinka rowu melioracyjnego (rów Wołomiński) na działce nr ew. 171/5, 277/1, obręb 36 w Wołominie, poprzez zabudowanie go kanałem z rur betowych
o średnicy 600 mm i długości 14,84 m,
c) dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych (WYL 1 i WYL 2) o średnicy 200 mm, posadowionych w studni kanalizacyjnej S14 na rzędnej 93,10 m n.p.m. na działce
nr ew. 277/1, obręb 36 w Wołominie;
2. szczególne korzystanie z wód, tj.:
a) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka
ul. Leszczyńskiej od km 0+540 do km 0+765, do rowy melioracyjnego (rów Wołomiński) poprzez projektowany wylot WYL 1 w projektowanej studni betonowej 1200 mm – S14 w ilości 10,00 l/s,
b) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka
ul. Leszczyńskiej od km 0+765 do km 0+957,60, do rowy melioracyjnego (rów Wołomiński) poprzez projektowany wylot WYL 2 w projektowanej studni betonowej 1200 mm – S14, w ilości 10,00 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 24.04.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 25.04.2017 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 25.04.2017 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2017 r., godz. 08.57Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 891 razy.