Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie zestawów skrzynek rozsączających na terenie działki nr ew. 495 obr. Stare Załubice, gm. Radzymin oraz na odprowadzanie wód opadowych z budynku oraz z terenów utwardzonych działki, do ziemi

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 2 marca 2017 r. Pana Stanisława Sójkowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą „dom-bud” w Suwałkach, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci zestawów skrzynek rozsączających planowanych na terenie działki nr ew. 495 obr. Stare Załubice, gm. Radzymin, przy ulicy Mazowieckiej 23a oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachu istniejącego budynku oraz po podczyszczaniu z terenów utwardzonych ww. działki, poprzez ww. system skrzynek rozsączających do ziemi.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.04.2017 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.04.2017 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2017 r., godz. 15.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 914 razy.