Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Anecie Zakrzewskiej – Malińskiej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu na rowie przydrożnym wraz ze zjazdem z drogi gminnej, na ter

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 30.03.2017 r. (data wpływu: 30.03.2017 r.) Pani Anety Zakrzewskiej – Malińskiej,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Anecie Zakrzewskiej – Malińskiej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu na rowie przydrożnym wraz ze zjazdem z drogi gminnej, na terenie działki nr ew. 316 obręb Krubki-Górki, gmina Poświętne.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 11.04.2017 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 11.04.2017 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2017 r., godz. 10.00Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 838 razy.