Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych (działka nr ew. 3/4 obr. 4-07-04 dz. Białołęka, m. st. Warszawa), 2. szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzania wód opadowy

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu z wnioskiem
z dnia 25 stycznia 2017 r., Pana Brunona Tryniszewskiego, przedstawiciela F.P.B. „DROSAN” s.c. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, przekazanym postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 334/P/NN/17 z dnia 8 lutego 2017 r., znak: NN-404/W/45-EP/17, uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2017 r., przekazanym postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 542/P/NN/17 z dnia 28 lutego 2017 r., znak: NN-404/W/67-EP/17,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych (działka nr ew. 3/4 obr. 4-07-04 dz. Białołęka, m. st. Warszawa),
2. szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez ww. urządzenia wodne do ziemi, z terenu ulicy Białołęckiej ( działaka nr ew. 3/6 obr. 4-07-04 dz. Białołęka, m. st. Warszawa),
w związku z planowanym odwodnieniem terenu inwestycji drogowej w rejonie skrzyżowania ulicy Białołęckiej z projektowaną ulicą M. Hemara w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 10.04.2017 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 10.04.2017 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2017 r., godz. 15.17Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
10.04.2017 r., godz. 15.15Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 795 razy.