Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie nowych i przebudowę istniejących urządzeń wodnych przy ul. Zielonej i Granicznej w Wołominie, a także na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rowy przydrożne i kanały

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 17 stycznia 2017 r. Pana Tomasza Kowieszko, prowadzącego działalność gospodarczą Biuro Projektów Drogowo-Mostowych, Tomasz Kowieszko, ul. Dęby 3/7 lok. 6, 04-308 Warszawa, działającego w imieniu Burmistrza Wołomina,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i przebudowę istniejących urządzeń wodnych przy ul. Zielonej i Granicznej w Wołominie, tj.: rowów przydrożnych, kanałów drenażowych, przepustów pod zjazdami, likwidację istniejącego rowu przydrożnego, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rowy przydrożne i kanały drenażowe, z nawierzchni utwardzonych zlewni odcinka ul. Zielonej i zlewni odcinka ul. Granicznej w Wołominie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 20.02.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 06.04.2017 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 06.04.2017 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.04.2017 r., godz. 10.41Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 867 razy.