Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIV - 319/2017

w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej” realizowane przez Gminę Radzymin
UCHWAŁA NR XXXIV - 319/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej” realizowane przez Gminę Radzymin


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński udziela Gminie Radzymin w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)
na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej.


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Radzymin a Powiatem Wołomińskim.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 15.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 784 razy.