Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXIV Sesja

z 23.03.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 310/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 311/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 312/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 313/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 314/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 315/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 316/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 317/2017
  w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 318/2017
  w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 319/2017
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej” realizowane przez Gminę Radzymin
 • UCHWAŁA NR XXXIV – 320/2017
  w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 321/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 322/2017
  w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK”
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 323/2017
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 324/2017
  w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2016 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 325/2017
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
 • UCHWAŁA NR XXXIV - 326/2017
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 15.01Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 15.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3245 razy.