Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 441/14 z dnia 31 lipca 2014 r., znak: WOŚ.6341.82.2014, udzielającej Gminie Klembów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowu drogowego wraz z przepustami, w p

Na podstawie art. 10, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 31 stycznia 2017 r. Wójta Gminy Klembów, ul. Gen.
F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 441/14 z dnia 31 lipca 2014 r., znak: WOŚ.6341.82.2014, udzielającej Gminie Klembów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowu drogowego wraz z przepustami, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 440/1 obr. Tuł) oraz przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu na istniejącym rowie przydrożnym, usytuowanym w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 440/1 obr. Tuł), w miejscowości Tuł, gm. Klembów, w zakresie zmiany podmiotu ww. decyzji tj. na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 20.02.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.03.2017 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.03.2017 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2017 r., godz. 13.07Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
15.03.2017 r., godz. 13.06Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1044 razy.