Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. czasowe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w celu wykonania wykopów dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Klonowa-Norwida w Tłuszczu,

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu z wnioskiem
z dnia 27 stycznia 2017 r., Pani Katarzyny Makieły – Wnuk, działającej w imieniu Burmistrza Tłuszcza,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. czasowe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w celu wykonania wykopów
dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Klonowa-Norwida
w Tłuszczu,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 tymczasowych wylotów do rowów melioracyjnych C10 (działka nr ew. 1 obr. m. Tłuszcz), C10/52 (działka nr ew. 166 obr. m. Tłuszcz), C10/57 (działka nr ew. 155 obr. m. Tłuszcz), służących do odprowadzania wód z odwodnienia ww. wykopów budowalnych,
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód z odwodnienia ww. wykopów poprzez planowane urządzenia wodne do ziemi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 09.03.2017 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 09.03.2017 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2017 r., godz. 10.35Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
09.03.2017 r., godz. 10.35Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 837 razy.