Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawne dla Pana Mariusza Kurka i Pana Daniela Kurka

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 27 stycznia 2017 r. Pana Mariusza Kurka i Pana Daniela Kurka,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
1. Panu Mariuszowi Kurkowi na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wody opadowej i roztopowej pochodzącej z nawierzchni utwardzonych i dachu budynku usługowo – mieszkalnego położonych na terenie działek nr ew. 63 i 64 obręb 3-02 istniejącym wylotem W-I do rowu komunalnego (ziemi), w ilości 8,8 l/s,
2. Panu Danielowi Kurkowi na wykonanie urządzenia wodnego wylotu W-II do rowu komunalnego (działki nr ew. 5 i 6 obręb 3-01 oraz działka nr ew. 15 obręb 3-02
w Markach) oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wody opadowej
i roztopowej pochodzącej z nawierzchni utwardzonych i dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonych na terenie działek nr ew. 62 obręb 3-02 projektowanym wylotem W-II do rowu komunalnego (ziemi), w ilości 1,5 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 07.03.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 09.03.2017 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 09.03.2017 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2017 r., godz. 09.17Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 832 razy.