Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. tymczasowej studni S3, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej na działce nr ew. 78/1, obręb Ciemne, gmina Radzymin) oraz na szczególnie korz

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 17 stycznia 2017 r. Pana Piotra Paczulskiego działającego w imieniu spółki ASTADIM s.c. (Nowy Janków 1B, 05-250 Radzymin),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. tymczasowej studni S3, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej na działce nr ew. 78/1, obręb Ciemne, gmina Radzymin) oraz na szczególnie korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych poprzez ww. urządzenie wodne.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 06.02.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 06.03.2017 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 06.03.2017 r., godz. 13.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2017 r., godz. 13.29Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
06.03.2017 r., godz. 13.28Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1056 razy.