Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi gminnej 85KD-D nr 5073 do ziemi (rowu ziemnego drogowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469, ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 11d ust 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2031, ze zm.), na wniosek z dnia 22 sierpnia 2016 r. (data wpływu: 21 lutego 2017 r.) Burmistrza Gminy Tłuszcz,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. , tj.
a) drenaży o łącznej długości 220,92 m, na odcinku od 0+183,61 do 0+404,53;
b) wylotu przepustu do rowu ziemnego drogowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu wraz z jego umocnieniem,
c) przebudowę rowu ziemnego drogowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu, w zakresie wykonania przepustu o długości 17,30 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu;
2. na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi gminnej 85KD-D nr 5073 do ziemi (rowu ziemnego drogowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu), poprzez
ww. projektowane drenaże,
w związku z planowaną budową drogi gminnej 85KD-D nr 5073 w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 03.03.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.03.2017 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.03.2017 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2017 r., godz. 10.48Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 847 razy.