Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu
się z wnioskiem z dnia 10 lutego 2017 r. Pana Albina Krawczyka działającego w imieniu spółki Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Sp. z o.o., spółka jawna z siedzibą przy ul. Słonecznej 22, 05-270 Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 551/13 z dnia 10 października 2013 r., znak: WOŚ.6341.95.2013 oraz udzielenia spółce Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Sp. z o.o., spółka jawna pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych poprzez istniejący wylot o średnicy 600 mm do rowu melioracyjnego M-2/6 (ziemi).


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 27.02.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 01.03.2017 r., godz. 15.51
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 01.03.2017 r., godz. 15.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2017 r., godz. 15.51Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 940 razy.