Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o rozpatrzonych petycjach

INFORMACJA
o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku


Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.

W 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęła jedna petycja – dotyczyła rozwiązań komunikacyjnych w miejscowości Leśniakowizna oraz realizacji dialogu z mieszkańcami w tym zakresie przez Starostę Wołomińskiego i Burmistrza Wołomina – udzielono pełnych wyjaśnień oraz częściowo uwzględniono wnioski będące przedmiotem petycji i w tej części podjęto działania.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 27.02.2017 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.02.2017 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2017 r., godz. 10.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1393 razy.