Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o rozpatrzonych petycjach

INFORMACJA
o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku


Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.

Od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 6 września 2015 r. do końca 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęła jedna petycja - dotyczyła żądania wszczęcia kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Porsche wyprodukowanych w latach 2009-2015 oraz informacji jakie działania w sprawie podjął Powiatowy Rzecznik Konsumentów – udzielono pełnej informacji oraz zapewniono o gotowości do podjęcia działania w indywidualnych sprawach konsumentów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 27.02.2017 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.02.2017 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2017 r., godz. 10.28NieznanyEdycja strony
27.02.2017 r., godz. 10.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2294 razy.