Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego mostu przez rzekę Osownicę w Zawiszynie w km 28+116 drogi wojewódzkiej nr 636, reprofilację i umocnienie koryta rzeki w obrębie mostu, wykonanie wylotów do w

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 24 października 2016 r. Pana Rafała Sitka, prowadzącego działalność pod nazwą Rafał Sitek RS Engineering, ul. Wieniawskiego 18, 05-230 Kobyłka, działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz w związku z pismem z dnia 05 stycznia 2017 r. Marszałka Województwa Lubelskiego o przekazaniu Staroście Wołomińskiemu ww. uzupełnionego wniosku
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego mostu przez rzekę Osownicę w Zawiszynie w km 28+116 drogi wojewódzkiej nr 636,
2. reprofilację (przebudowę) i umocnienie koryta rzeki w obrębie mostu,
3. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów do ww. rzeki w celu odprowadzania ścieków deszczowych po podczyszczaniu,
4. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu i jego dojazdów do rzeki Osownicy,
5. wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 01.02.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.55
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2017 r., godz. 17.55Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 955 razy.