Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (PGK w Ząbkach), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodząc

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm),
w związku z wnioskiem z dnia 10 stycznia 2017 r. Pani Anny Krzemińskiej, przedstawicielki Wastech Recycling sp. z o.o., ul. Krakowiaków 68/70, 02-255 Warszawa, działającej w imieniu REN sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 02.02.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.49
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2017 r., godz. 17.49Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1165 razy.