Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu pod drogą gminną – ul. Zacisze – na rowie melioracyjnym R-1, na działce nr ew. 99/2 obr. Emilianów, gm. Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 16 stycznia 2017 r. Burmistrza Radzymina, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 16.02.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.39
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2017 r., godz. 17.39Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 863 razy.