Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego ze skarpami chłonnymi oraz skrzynek rozsączających na działkach nr ew. 245/9 i 245/12 obr. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne przy ul. Mińskiej, a także na wprowadzanie d

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 14 października 2016 r. Pana Karola Sarnackiego, reprezentującego firmę KS Instalacje Karol Sarnacki, ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka, działającego w imieniu zakładu Fantasy Food sp. z o.o., ul. Szeroka 61, 05-230 Kobyłka
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 27.10.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.10
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.02.2017 r., godz. 17.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2017 r., godz. 17.10Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1369 razy.