Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie melioracyjnym na działce nr ew. 483 w miejscowości Wola Rasztowska, w celu przejazdu z ww. działki na działkę nr ew. 482 obr. Wola Rasztowska, gm. Klembów

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 28 grudnia 2016 r. Pana Jarosława Kryszkiewicza, ul. Warszawska 125, Wola Rasztowska, gm Klembów,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego .
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 09.01.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.02.2017 r., godz. 16.00
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.02.2017 r., godz. 16.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.02.2017 r., godz. 16.00Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 854 razy.