Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

udzielenie Miastu Marki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 12 stycznia 2017 r. Pana Zbigniewa Wieteckiego (Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. Kościuszki 46a, 05-270 Marki), działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miastu Marki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, t.j. czterech studni chłonnych (Stch1A i Stch2A – działka nr ew. 104, obr. 05-10 w Markach oraz Stch1B i Stch2B – działka nr ew 110, obr. 05-10
w Markach) oraz szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulicy Poznańskiej poprzez projektowane studnie chłonne do ziemi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 27.01.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 20.02.2017 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 20.02.2017 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2017 r., godz. 10.59Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1149 razy.