Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Przebudowa urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm w rowie przydrożnym usytuowanym na terenie dz. nr ew. 107, obręb Karolew, w pasie drogi woj. nr 634, dla potrzeb wykonania zjazdu na dz. nr ew. 74/2, obr. Karolew, gm. Klembów.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 06.02.2017 r. Pana Antoniego Mikulskiego, działającego w imieniu Pana Grzegorza Wielgo,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm w rowie przydrożnym usytuowanym na terenie działki nr ew. 107, obręb Karolew, gm. Klembów, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634, dla potrzeb wykonania zjazdu na działkę nr ew. 74/2, obręb Karolew, gm. Klembów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 17.02.2017 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 17.02.2017 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2017 r., godz. 12.49Elwira BijataEdycja strony
17.02.2017 r., godz. 12.40Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1199 razy.