Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), na wniosek z dnia 30 stycznia 2017 r., Willa Developer Radzymin, Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedziba w Radzyminie,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 932/16,
z dnia 9 grudnia 2016 r., znak: WOŚ.6341.41.2016, udzielającej firmie Willa Developer M.K. Szubierajscy Sp.j. z siedzibą w Kobyłce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu służącego do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i roztopowych w formie przelewu z modernizowanej kanalizacji deszczowo drenażowej, terenu działki nr ew. 99/41 obr. 03-03 w Radzyminie oraz na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z ww. kanalizacji deszczowo- drenażowej do istniejącego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 99/41 i 110 obr. 03-03 w Radzyminie w ilości 31,0 l/s, w zakresie zmiany zakładu prowadzącego instalację.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.02.2017 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.02.2017 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2017 r., godz. 13.03Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
17.02.2017 r., godz. 13.02Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
17.02.2017 r., godz. 11.00Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 993 razy.