Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXX – 306/2017

w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
UCHWAŁA NR XXX – 306/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy§ 1

1. Rada Powiatu Wołomińskiego negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i zdecydowanie sprzeciwia się jej wprowadzeniu w zaproponowanej formie i trybie.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego apeluje o wycofanie z dalszych prac legislacyjnych poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz rozpoczęcie dialogu i konsultacji społecznych w celu przygotowania projektu ustawy regulującej funkcjonowanie warszawskiego obszaru metropolitalnego.
3. Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego, jednocześnie upoważniając Przewodniczącego do przesłania niniejszej Uchwały do:
1) Prezydenta RP;
2) Prezesa Rady Ministrów;
3) Marszałka Senatu RP;
4) Marszałka Sejmu RP;
5) Eurodeputowanych z województwa mazowieckiego;
6) Posłów i Senatorów z województwa mazowieckiego;
7) Wojewody Mazowieckiego;
8) Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
9) Związku Gmin Wiejskich RP;
10) Związku Miast Polskich;
11) Związku Powiatów Polskich;
12) Związku Województw RP;
13) mediów lokalnych.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    STANOWISKO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 13.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 14.02.2017 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 14.02.2017 r., godz. 09.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2017 r., godz. 09.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1047 razy.