Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIX - 302/2017

w sprawie zamiaru przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej
UCHWAŁA NR XXIX - 302/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zamiar przeniesienia z dniem 1 września 2017 r. siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z Wołomina ul. Legionów 85 do Radzymina ul. Komunalna 8.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.02.2017 r., godz. 14.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 906 razy.