Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIX – 301/2017

zmieniająca uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
UCHWAŁA NR XXIX – 301/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu


Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 6 b ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr XXV-261/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu w § 1ust. 3:
1) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) Zespół Szkół w Tłuszczu;
4) Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego;”
2) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„9) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie;
10) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie;”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.02.2017 r., godz. 14.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 904 razy.