Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 931 obręb Międzyleś, gm. Poświętne w pasie drogi powiatowej nr

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu: 30.01.2017 r.) Państwa Eweliny
i Piotra Wiśniewskich,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Ewelinie Wiśniewskiej i Panu Piotrowi Wiśniewskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 931 obręb Międzyleś, gm. Poświętne w pasie drogi powiatowej nr 4333W – zjazd na działkę nr ew. 287/2 obręb Międzyleś, gm. Poświętne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.02.2017 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.02.2017 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2017 r., godz. 15.59Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1061 razy.