Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków przemysłowych zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego BONA-AGRA Sp. z o.o. w Nadmie

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 24 stycznia 2017 r. spółki Bona-Agra Sp. z o.o.,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie:

1. udzielenia spółce Bona-Agra Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków przemysłowych zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego BONA-AGRA Sp. z o.o. w Nadmie, przy ul. Szkolnej 11 (dz. nr ew. 1399/6, obręb Nadma, gm. Radzymin),

2. wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego nr 256/13 z dnia 10 maja 2013 r. w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (pkt I.2).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.02.2017 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.02.2017 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2017 r., godz. 15.17Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 886 razy.