Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVIII Sesja

z 26.01.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 282/2017
  w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Wołomińskiego”
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 283/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 284/2017
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa ulicy Kościuszki w Urlach” realizowane przez Gminę Jadów
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 285/2017
  w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 286/2017
  w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 287/2017
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” realizowane przez Gminę Marki
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 288/2017
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” realizowane przez Gminę Tłuszcz
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 289/2017
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowane przez Gminę Wołomin
 • UCHWAŁA NR XXVIII – 290/2017
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 291/2017
  w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 292/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 293/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 294/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 295/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 296/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 297/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 298/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 299/2017
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXVIII - 300/2017
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2017 r., godz. 10.46Małgorzata JeznachEdycja strony
31.01.2017 r., godz. 10.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3539 razy.