Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Styczeń


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-1/2017
  w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr V-2/2017
  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-3/2017
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ lancetronu Ligasure GTF-400
 • Uchwała Nr V-4/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ diatermii chirurgicznej
 • Uchwała Nr V-5/2017
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ inkubatora transportowego
 • Uchwała Nr V-6/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ analizatora typu RAPIDLAB 348
 • Uchwała Nr V-7/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ ultrasonografu okulistycznego
 • Uchwała Nr V-8/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ aparatu RTG mammograficznego
 • Uchwała Nr V-9/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-10/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-11/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-12/2017
  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)”
 • Uchwała Nr V-13/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-14/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-15/2017
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
 • Uchwała Nr V-16/2017
  w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
 • Uchwała Nr V-17/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna, pn.: Organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego zasięgiem swojego oddziaływania gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin
 • Uchwała Nr V-18/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego w zakresie Turystyka, pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl
 • Uchwała Nr V-19/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-20/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-21/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-22/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Wołomin do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-23/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-24/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-25/2017
  w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.01.2017 r., godz. 15.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.01.2017 r., godz. 15.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2017 r., godz. 15.55Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2332 razy.