Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia Gminie Klembów pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Klembowie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 5 stycznia 2017 r. Wójta Gminy Klembów,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 48/07 z dnia 12 lutego 2007 r., znak: WOS-6226-5/2858/07/06 oraz udzielenia Gminie Klembów pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych
z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Klembowie poprzez istniejący wylot w rowie melioracyjnym R-18, a następnie do rowu melioracyjnego R-17.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 18.01.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 18.01.2017 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 18.01.2017 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2017 r., godz. 11.29Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1027 razy.