Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. przebudowę rowów przydrożnych w zakresie wykonania przebudowy przepustów na rowach, 2. wykonanie i likwidację wylotów kanalizacji deszczowej, 3. przebudowę i likwidację rowów przydroż

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu się
z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2016 r. Pana Bartłomieja Małetki, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. przebudowę rowów przydrożnych w zakresie wykonania przebudowy przepustów na rowach,
2. wykonanie i likwidację wylotów kanalizacji deszczowej,
3. przebudowę i likwidację rowów przydrożnych i komunlanych,
oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z obszaru pasa drogowego poprzez projektowane urządzenia wodne do rowów przydrożnych,
w związku z planowaną rozbudową ciągu ulic: Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowej
oraz odcinka ul. Błękitnej od ul. Wierzbowej do ul. Jarzębinowej, ul. Jarzębinowej, odcinka ul. Wrzosowej od ul. Jarzębinowej do ul. Borówkowej, ul. Akacjowej od ul. Błękitnej
do ul. Granicznej w Markach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 18.01.2017 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 18.01.2017 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2017 r., godz. 09.23Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
18.01.2017 r., godz. 09.22Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
18.01.2017 r., godz. 09.22Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
18.01.2017 r., godz. 09.22Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
18.01.2017 r., godz. 09.22Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 873 razy.